Συχνές ερωτήσεις

Σύμφωνα με το νόμο, έχετε υποχρέωση να ασφαλίσετε το όχημά σας για την κάλυψη της “Αστικής Ευθύνης” έναντι τρίτων για ατυχήματα που μπορεί να προκαλέσετε. Η Αστική Ευθύνη χωρίζεται στις Υλικές Ζημιές και τις Σωματικές Βλάβες. Τα υποχρεωτικά όρια ασφάλισης έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από 01/06/2012 είναι 1.000.000 € ανά ατύχημα για τις Υλικές Ζημιές και 1.000.000 € ανά θύμα για τις Σωματικές Βλάβες.
Βάσει της νομοθεσίας προβλέπονται οι εξής κυρώσεις: A. Διοικητικές κυρώσεις Αφαίρεση των πινακίδων, της άδειας ικανότητας του οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας για 6 μήνες Αφαίρεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας για δύο (2) χρόνια σε περίπτωση ατυχήματος ή για τρία (3) χρόνια, σε περίπτωση υποτροπής Χρηματικό πρόστιμο υπέρ του Επικουρικού Κεφαλαίου, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, €500 για τα επιβατικά και €250 για τα δίκυκλα Η άδεια ικανότητας οδηγού μπορεί να επιστραφεί στον οδηγό πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής. Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες μπορούν να επιστραφούν στον κάτοχο ή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, πριν περάσουν τα παραπάνω χρονικά διαστήματα, αν πληρώσει το πρόστιμο και προσκομίσει την απόδειξη πληρωμής καθώς και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το όχημα. B. Ποινικές κυρώσεις Φυλάκιση από 2 μήνες μέχρι 1 χρόνο Χρηματική ποινή μέχρι €3.000
Ο Φιλικός Διακανονισμός είναι μια συμφωνία ορισμένων ασφαλιστικών εταιριών που απλοποιεί τις διαδικασίες αποζημίωσης του αναίτιου οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος. Για να μπορέσει να ισχύσει, θα πρέπει να ικανοποιούνται μια σειρά από προϋποθέσεις όπως: Να εμπλέκονται μόνο δύο οχήματα Οι ασφαλιστικές εταιρίες και των δύο εμπλεκομένων να συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό Η αποζημίωση για υλικές ζημιές να μην υπερβαίνει τις 6.500 € Η αποζημίωση για σωματικές βλάβες να μην υπερβαίνει τις 5.000 € για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο και τις 15.000 € συνολικά, για όλα τα ζημιωθέντα πρόσωπα Οι εταιρίες που συμμετέχουν στον Φιλικό Διακανονισμό, ανανεώνονται κάθε χρόνο. Σήμερα συμμετέχουν οι εξής: ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ. ΑΕ ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α. GENERALI HELLAS A.A.E. ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε. ΝP INSURANCE-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. PRIME INSURANCE LTD AIG EUROPE LIMITED HD INSURANCE LTD Η ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΕ ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. EUROLIFE ERB ΑΕΓΑ ERGO Α.Α.Ε. Ζ. PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ( ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΛΟΣ )
Διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Ελέγξτε αν υπάρχουν τραυματίες και καλέστε άμεσα τις πρώτες βοήθειες. Καλέστε την Αστυνομία και την Φροντίδα Ατυχήματος. Το τηλέφωνο της φροντίδας θα το βρείτε στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Αν η κίνηση του οχήματός σας είναι αδύνατη μετά το ατύχημα, ζητήστε την ρυμούλκησή του από την ίδια υπηρεσία. Στην περίπτωση που δεν έχετε τον απαραίτητο χρόνο αναμονής, μπορείτε να συμπληρώσετε δήλωση ατυχήματος μέχρι και 8 μέρες μετά το ατύχημα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τα στοιχεία του εμπλεκομένου (αρ. κυκλοφορίας, στοιχεία οδηγού,αρ. ασφαλιστηρίου, στοιχεία μαρτύρων) Δήλωση ατυχήματος πρέπει να συμπληρώσετε είτε θεωρείτε ότι είστε υπαίτιος, είτε αναίτιος.

Στην περίπτωση που είστε αναίτιος ή είστε υπαίτιος και έχετε μικτή ασφάλιση, πρέπει να καλέσετε την ασφαλιστική σας εταιρία για να κλείσετε ραντεβού με πραγματογνώμωνα για να εκτιμήσει το κόστος της ζημιάς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεκινήσετε την επισκευή του οχήματος πριν εκτιμηθεί η κατάστασή του.

Αφού ολοκληρωθεί η επισκευή και πάντα υπό τις οδηγίες της ασφαλιτικής εταιρίας ή του ασφαλιστή σας, προσκομίζετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η εταιρία θα καταβάλει την αποζημίωσή σας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα είναι, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, η ταυτότητα και το δίπλωμα του δικαιούχου, αντίγραφο της τροχαίας εφόσον έχει επιληφθεί του συμβάντος καθώς και τα πρωτότυπα τιμολόγια ανταλλακτικών και εργασίας.

Στην εταιρία μας υπάρχει υπηρεσία “Διαχείρισης Ζημιών” με σκοπό να σας απεμπλέξει από όλη την παραπάνω διαδικασία.

Πρέπει οπωσδήποτε να καλέσετε την Αστυνομία για να πιστοποιήσει την μη ασφάλιση του εμπλεκόμενου οχήματος.

Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην περίπτωση ατυχήματος.

Σχετικά με την αποζημίωσή σας (αν είστε αναίτιος), υπάρχουν δύο τρόποι αποζημίωσης:

  • Ο ένας αφορά την περίπτωση που στο συμβόλαιό σας έχετε την κάλυψη των “Υλικών Ζημιών από Ανασφάλιστο Όχημα”. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να καλέστε την ασφαλιστική σας εταιρία ή τον ασφαλιστή σας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες τους.
  • Στην περίπτωση που δεν έχετε την παραπάνω κάλυψη θα πρέπει να απευθυνθείτε στο “Επικουρικό Κεφάλαιο” το οποίο έχει συσταθεί μεταξύ άλλων και για τέτοιες περιπτώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Επικουρικό Κεφάλαιο (Υπατίας 5, 105 57 Αθήνα, τηλ. 210-3327400, fax 210-3327426, www.epikef.gr,, e-mail: auxifund@epikef.gr).

Αφού ολοκληρωθεί η επισκευή και πάντα υπό τις οδηγίες της ασφαλιτικής εταιρίας ή του ασφαλιστή σας, προσκομίζετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και η εταιρία θα καταβάλει την αποζημίωσή σας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα είναι, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, η ταυτότητα και το δίπλωμα του δικαιούχου, αντίγραφο της τροχαίας εφόσον έχει επιληφθεί του συμβάντος καθώς και τα πρωτότυπα τιμολόγια ανταλλακτικών και εργασίας.

Στην εταιρία μας υπάρχει υπηρεσία “Διαχείρισης Ζημιών” με σκοπό να σας απεμπλέξει από όλη την παραπάνω διαδικασία.

Σε περίπτωση που ανακλήθηκε η άδεια της ασφαλιστικής εταιρείας που ήσασταν ασφαλισμένος, σας καλύπτει το “Επικουρικό Κεφάλαιο” για τη διάρκεια ενός μήνα από την ημερομηνία ανάκλησης και μόνο για την περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.
Στο μεταξύ θα πρέπει να φροντίσετε για την ασφάλιση του οχήματός σας σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία.

Όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες παρέχουν για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις περισσότερες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (με λιγοστές εξαιρέσεις), δωρεάν πράσινη κάρτα, η οποία σας καλύπτει μόνο για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Πρόσθετες καλύψεις μπορείτε να προσθέσετε με επιπλέον χρέωση και εφόσον η ασφαλιστική εταιρία το αποδέχεται. Η πράσινη κάρτα δεν είναι υποχρεωτική όταν ταξιδεύετε στην ΕΕ, αλλά χρησιμεύει ως διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη ασφάλισης και διευκολύνει την απαίτηση αποζημίωσης σε περίπτωση ατυχήματος. Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε την ασφαλιστική σας εταιρία ή τον ασφαλιστή σας.
Επασφάλιστρο είναι η επιπλέον χρέωση στο ασφαλιστήριό σας όταν παρουσιάζονται κάποιες ειδικές συνθήκες. Κάποιες από τις περιπτώσεις επασφαλίστρου είναι η οδήγηση του οχήματος από άπειρο οδηγό, πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο σε ηλικία, ασφάλιση ειδικών οχημάτων (Turbo, Cabrio κλπ), ύπαρξη ρυμουλκούμενου και άλλες περιπτώσεις που καθορίζονται από την πολιτική της εκάστοτε ασφαλιστικής εταιρίας.
Η απαλλαγή είναι το χρηματικό ποσό το οποίο αφαιρείται από την υποχρέωση αποζημίωσης από την ασφαλιστική εταιρία και επιβαρύνει τον ίδιο τον ασφαλισμένο. Επειδή η απαλλαγή μειώνει τον κίνδυνο αποζημίωσης από την ασφαλιστική, οι καλύψεις με απαλλαγή κοστίζουν λιγότερο στον ασφαλισμένο.