Ασφάλιση Υγείας

Νοσοκομειακό και Εξωνοσοκομειακό Πρόγραμμα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ανώτατο ετήσιο όριο παγκοσμίως
€ 400.000
Ανώτατο όριο ημερών νοσηλείας
365 ημέρες
Θέσεις Νοσηλείας
Α’ (Μονόκλινο) – Β’ (Δίκλινο)
Απαλλασσόμενο Ποσό ανά περιστατικό νοσηλείας
€ 750 • € 1.500 · € 3.000
ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Έξοδα εντός νοσοκομείου – Επιπλέον συνοδός παιδιού έως 17 ετών Μ.Ε.Θ και Μ.Α.Φ.
100 %
Αμοιβές Χειρουργού – Αναισθησιολόγου – Θεράποντος ιατρού
100% στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία – Βάσει Πίνακα Αμοιβών στα μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία
Έξοδα Ασθενοφόρου
€ 300 ετησίως
Έξοδα Αποκλειστικής Νοσοκόμας
100% Μία 8ωρη βάρδια με ανώτατο όριο 15 ημέρες
Ημερήσια επέμβαση / θεραπεία
Παρακρατείται το 50% του απαλλασσόμενου ποσού
Έξοδα επείγοντος ή έκτακτου περιστατικού
€ 500 ανά περίπτωση
Έξοδα νοσηλείας σε ειδικές κλίνες ΕΣΥ
100% Δεν παρακρατείται απαλλασσόμενο ποσό
ΕΞΟΔΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόδοση Εξόδων Χώρες Ε.Ε. και Ελβετία 100% – Λοιπές χώρες Εξωτερικού 80% · ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑΣ 70%
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα (Νοσηλεία χωρίς αξίωση αποζημίωσης)
€ 100 Ανώτατο 20 ημέρες
Κάλυψη προληπτικής υστερεκτομής (1)
Μέχρι€ 2.500
Κάλυψη προληπτικής μαστεκτομής (2)
Μέχρι€ 2.500
Πριν και Μετά την Νοσηλεία Έξοδα
€ 1.500 2 μήνες πριν και 2 μήνες μετά
Αποκλειστική Νοσοκόμα στο σπίτι
100% Μία 8ωρη βάρδια με ανώτατο όριο 15 ημέρες
Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος (Check- up)
Δωρεάν ανά έτος (ενηλίκων & παιδιατρικός)
Χειρουργικό επίδομα (Νοσηλεία χωρίς αξίωση αποζημίωσης)
Έως € 2.200 ανώτατο όριο βάσει πίνακα σοβαρότητας επέμβασης
Επείγουσα ιατρική βοήθεια στο Εξωτερικό
Καλύπτεται 100%
Bonus Συμμετοχής άλλου Ασφαλιστικού Φορέα (συμμετοχή στα έξοδα τουλάχιστον κατά 20%)
30% του ποσού κάλυψης από τον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα έως € 10.000

Πρόγραμμα Υγείας με 0€ Απαλλαγή

Για να εκλείψει η απαλλαγή στο ατομικό συμβόλαιο προσκολλάται ένα δεύτερο πρόγραμμα ασφάλισης ομαδικό (το οποίο μπορεί να δοθεί και μεμονωμένο) με κόστος 79€ / 12μηνο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’
Ποσό ασφάλισης κατ’ άτομο για θάνατο από οποιαδήποτε αιτία
€ 1.000,00
€ 1.000,00
€ 1.000,00
ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΥΡΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ( εντός Νοσοκομείου )
Νοσοκομειακή Περίθαλψη
Ανώτατο καταβαλλόμενο ποσόν κατ’ άτομο ετησίως για έξοδα που θα πραγματοποιηθούν εντός Νοσοκομείου από ασθένεια ή ατύχημα
€ 6.000,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
Παρέχεται κάλυψη του Φ.Π.Α. ( με την προϋπόθεση ότι ισχύει το 24%) σε όλα τα Νοσοκομεία Συμβεβλημένα ή μη.
Δωμάτιο και Τροφή ημερησίως
στην Ελλάδα μέχρι
Δίκλινο / maximum € 200,00
Δίκλινο / maximum € 200,00
Δίκλινο / maximum € 200,00
στο εξωτερικό ή σε μονάδα εντατικής θεραπείας μέχρι
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
Καλύπτονται οι χειρουργικές επεμβάσεις που δεν απαιτούν νοσηλεία ( εφ΄όσον πραγματοποιηθούν σε νοσηλευτικό ίδρυμα)
Αμοιβή χειρούργου & αναισθησιολόγου
χωρίς επιμέρους όριο
χωρίς επιμέρους όριο
χωρίς επιμέρους όριο
Λοιπές νοσοκομειακές δαπάνες
χωρίς επιμέρους όριο
χωρίς επιμέρους όριο
χωρίς επιμέρους όριο
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της κάλυψης Νοσοκομειακής Περίθαλψης είναι, η ενεργοποίηση του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα ή οποιουδήποτε άλλου προγράμματος (ατομικού ή ομαδικού) σε οποιαδήποτε Ασφαλιστική Εταιρία του εκάστοτε Ασφαλισμένου.
Νοσοκομειακό επίδομα
Σε περίπτωση νοσηλείας σε Νοσοκομείο ή Κλινική καταβάλλεται ημερησίως επίδομα ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών νοσηλείας.
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
Έναρξη καταβολής του επιδόματος
1η ημέρα νοσηλείας
1η ημέρα νοσηλείας
1η ημέρα νοσηλείας
Διάρκεια καταβολής του επιδόματος
5 ημέρες
5 ημέρες
5 ημέρες
ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ B’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ’
κυρίως ασφαλιζόμενο άτομο :
€ 79,00
€ 93,00
€ 103,00
1 εξαρτώμενος μέλος :
€ 59,00
€ 69,00
€ 79,00
2 ή περισσότερα εξαρτώμενα μέλη :
€ 115,00
€ 135,00
€ 155,00

Πρόγραμμα Υγείας με 0€ Απαλλαγή

Για να εκλείψει η απαλλαγή στο ατομικό συμβόλαιο προσκολλάται ένα δεύτερο πρόγραμμα ασφάλισης ομαδικό (το οποίο μπορεί να δοθεί και μεμονωμένο) με κόστος 79€ / 12μηνο.

  • Θέλω Επικοινωνία Με Ασφαλιστή

  • :