Ασφάλεια Κατοικίας

Ασφάλιση Κατοικίας με συγκεκριμένα κεφάλαια 30.000€ για Κτήριο και 6.000€ για Περιεχόμενο, χωρίς να ισχύει ο κανόνας της υπασφάλισης, με ασφάλιστρο 25€ ετησίως.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 Μόνιμη Κατοικία  Μέχρι 120τ.μ.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 Πυρκαγιά, Έκρηξη, Κεραυνός  Πυρκαγιά από Δάσος  Ζημιές από Καπνό  Πτώση Αεροσκαφών  Πρόσκρουση Οχήματος  Πτώση Δένδρων, Κλαδιών, Στύλων  Ζημιές Κτηρίου από Διάρρηξη μέχρι 3.000€  Κλοπή Περιεχομένου κατόπιν Διαρρήξεως / Ληστείας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΞΙΑΣ

Ηλεκτρονικές Συσκευές, Χειροποίητα Χαλιά, Γούνες, Κρύσταλλα, Ασημικά, Πίνακες Ζωγραφικής, συλλογές κλπ. Τα παραπάνω ασφαλίζονται ως μέρος του ασφαλισμένου περιεχομένου της Κατοικίας, ισχύουν όμως οι παρακάτω περιορισμοί: - Γιά κάθε αντικείμενο: Ισχύει ανώτατο όριο αποζημίωσης 1.500€. Τα αντικείμενα αξίας άνω των 1.500€ πρέπει να δηλωθούν συγκεκριμένα, στα σχετικά πεδία στην αίτηση ασφάλισης. - Συνολική Αξία Αντικειμένων Αξίας: Δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το 20% του ασφαλισμένου κεφαλαίου Περιεχομένου.
Ενδεικτικός πίνακας τιμών ασφάλισης κατοικίας με 0,85€ / τμ
Τετραγωνικά Τιμή
έως 60τ.μ
από 51€
61-80
από 68€
81-100
από 85€
101-120
από 102€
121-150
από 128€
151-200
από 170€
**Ο πίνακας είναι ενδεικτικός αφορά ασφάλιση ενυπόθηκης κατοικίας με 1000€ / τμ . έτος κατασκευής < 1960
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Πυρκαγιά, Έκρηξη, Κεραυνός
Πυρκαγιά από Δάσος
Ζημιές από Καπνό
Έξοδα Πυρόσβεσης και Ζημιές από Πυρόσβεση μεχρι 3.000€
Ίδιες Ζημιές Λέβητα μέχρι 3.000€
Πτώση Αεροσκαφών
Πρόσκρουση Οχήματος
Πτώση Δένδρων, Κλαδιών, Στύλων
Έξοδα Αποκομιδής Συντριμμάτων μέχρι 5% του ασφ. Κεφ (Ανώτατο Όριο 5.000€)
Πολιτικές Ταραχές, Στάσεις, Απεργίες, Οχλαγωγίες
Τρομοκρατικές Ενέργειες
Κακόβουλες Ενέργειες
Καιρικά Φαινόμενα
Διάρρηξη Σωληνώσεων Ύδρευσης, Θέρμανσης, Κλιματισμού και Αποχέτευσης (και Έξοδα Άντλησης Υδάτων)
Όρος Προστασίας μη Ηθελημένης Υπασφάλισης 10%
Α.Ε. έναντι Όμορων συνεπεία Καλυπτόμενου Κινδύνου μέχρι 30% του Ασφ. Κεφαλαίου
Προσωπικό Ατύχημα Οικογένειας μέχρι 8.000€
Σεισμός
Βραχυκύκλωμα μέχρι 2.000€
Ζημιές Κτηρίου από Διάρρηξη μέχρι 3.000€
Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων μέχρι 3% του Ασφ. Κεφαλαίου (Ανώτατο Όριο 3.000€)
Θραύση Ειδών Υγιεινής μέχρι 300€
Ζημιές στις Ίδιες τις Σωληνώσεις & Διερευνητικές Εργασίες μέχρι 1.500€
Ζημιές Ηλιακού Θερμοσίφωνα συνεπεία Καλυπτόμενων Κινδύνων μέχρι 2.000€
Έξοδα Περιορισμού της Ζημιάς
Έξοδα Μηχανικών / Αρχιτεκτόνων και Δημοσίων Αρχών μέχρι 5% του ασφ. Κεφ (Ανώτατο Όριο 5.000€)
Κάλυψη Δόσεων Στεγαστικού Δανείου έως 500€ μηνιαίως μέχρι 6 μήνες
Αστική Ευθύνη Ενοικιαστή έναντι Ιδιοκτήτη έως 30% του ασφ. Κεφαλαίου

Καταχωρήστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να βρούμε την καλύτερη λύση για την ασφάλισή του. ​

  • Στοιχεία Ασφαλιζόμενου

  • :